ancuru: (WC | ambassador of awesome)
ancuru ([personal profile] ancuru) wrote2009-04-14 03:01 am
Entry tags:

friends only

Generalnie to wątpię, żeby czytali to jacyś anonimowi ludzie, których nie mam na fliście, ale mimo wszystko postanowiłam zamknąć. Momentami robi się tu zbyt osobiście, lepiej mieć wtedy pewność, kto może mnie czytać.

Jeśli ktoś chce podczytywać ten dziennik, niech zostawi komentarz stosownej treści. :)

EDIT, marzec 2010:

Postanowiłam dodać ostrzeżenie - nie piszę fików, nie tworzę grafik, ten lj jest w 100% wypełniony notkami o mnie, moim życiu i moich obsesjach, so, jeśli to nie odstrasza - frienduj.

[identity profile] katty-blake.livejournal.com 2011-01-16 02:13 pm (UTC)(link)
*macha* Znajomi moich znajomych, itd. Poza tym rzucę ci trzy hasła: Neal! bollywood! Glee! :D

[identity profile] ancuru.livejournal.com 2011-01-16 02:20 pm (UTC)(link)
Neal! bollywood! Glee! :D
*pada w ramiona*
:D